پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

شرکت تعاونی انار صاحبی

  • بسیاری از موارد پیدا کردن زمان دقیق تورم جوانه ها برای باغداران بسیار حائز اهمیت می باشد، چراکه پیدا کردن زمان دقیق آن و مشخص نمودن حالت فیزیولوژیکی درخت برای برخی بیماری ها و کنترل آنها مهم است.
   زمان توم جوانه ها درخت انار اواسط فروردین ماه میباشد و نوک قرمز مرحله بعد از تورم جوانه تلقی می شود.

   • تاریخ ایجاد: ۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۰
   • نویسنده : انارصاحبی
  • بازدید مهندس باقری معاونت باغبانی استان گلستان به اتفاق مهندس فتاحی کارشناس مسئول توزیع نهال استان گلستان و مهندس خادم لو کارشناس مسئول قرنطینه نهال استان گلستان جهت بررسی میدانی از کیفیت و سلامت نهالستان شرکت انار صاحبی

   • تاریخ ایجاد: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۶
   • نویسنده : انارصاحبی
  • یکی از روستاهای شهرستان ساری بنام آخورسر دارای یک درخت انار با قدمت بیش از یکصد سال است که مردم برای برآورده شدن حاجاتشان به شاخه‌ها و تنه این درخت انار نخ و پارچه سبز می‌بندند و میوه آن را بطور تبرک استفاده می کنند.پرویز معیاری از ساکنین روستای آخورسر همچنین زیر نظر شرکت تعاونی انار صاحبی باغ انار در این محل احداث کرده در موردبستن پارچه به درخت انارسوالی پرسیدیم، وی گفت: از زمان‌های دور این درخت برای اهالی این محل دارای قداست خاصی بود و هر کسی حاجتی داشته باشد برای برآورده شدن آن نخ سبزی را به شاخه درخت می‌بندد و پدرش که از هفتاد سال پیش ساکن این محل بود درخت انار با همین شکل شمایل دیده و از همان زمان قدیم هم مردم بر روی شاخه های درخت دخیل می بستند.

   • تاریخ ایجاد: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۶
   • نویسنده : انارصاحبی
  • بعد حفر گودال و پس از مخلوط کردن مقداری کود حیوانی کاملا پوسیده به غرس نهال اقدام و پس از غرس نهال خاک اطراف آن را لگد کوب می شود تا ذرات خاک به حد ممکن به یکدیگر چسبیده و ریشه را محکم نگه دارند.

   در هنگام کاشت نهال باید دقت نمود که تا قسمت یقه وارد خاک شود.درصورتی که ته چاله لایه خاک رس وجود داشته باشد مقداری ماسه با خاک مخلوط کنیم و در ته چاله نیز یک بیل کود حیوانی مخلوط می گردد.
   نهالها با دقت در عمق مناسب گذاشته و با خاک معمولی اطراف آن پر میشود.

   • تاریخ ایجاد: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۹
   • نویسنده : انارصاحبی