پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

سم کنه انار

  •   اگر درخت انار شما برگ های خود را از دست میدهد می تواند به […]

   • تاریخ ایجاد: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۹
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ۱- کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علمی Tenuipalpus punicae مهمترین کنه ی خسارت زا […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۵
   • نویسنده : انارصاحبی