پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

سم کنه انار

  •   اگر درخت انار شما برگ های خود را از دست میدهد می تواند به […]

   • تاریخ ایجاد: 22 فروردین 1398 - 17:19
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ۱- کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علمی Tenuipalpus punicae مهمترین کنه ی خسارت زا […]

   • تاریخ ایجاد: 12 دی 1395 - 11:15
   • نویسنده : انارصاحبی