پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

سرمازدگی باغ انار

  • مشهد ـ رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در سرمای اخیر که دما تا منفی۱۰ درجه کاهش یافت، بخش عمده ای از باغات انار در استان دچار سرمازدگی شد.
   رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در جهاد کشاورزی استان با همکاری استانداری، درصدد هستیم تا برای کشاورزان و باغدارانی که دچار خسارت شده اند، کمک مالی با بهره کم در نظر بگیریم تا بتوانند این مدت سه سال مرمت را سپری کنند.

   • تاریخ ایجاد: 28 آذر 1395 - 19:08
   • نویسنده : انارصاحبی