پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

رقم انار شیرین شکر

  • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی شیرین شکری :
   قدرت رشد درخت: قوی
   باردهی درخت: متوسط
   میزان برگ: متوسط
   شکل میوه: کروی
   اندازه میوه: متوسط
   شکل تحتانی میوه: گرد
   شکل تاج میوه: گردن متوسط
   ضخامت پوست: متوسط
   رنگ ‍پوست: زرد و سبز معروف به پوست سفید
   زمان رسیدن میوه: زود رس
   آبدار بودن آریل: زیاد
   رنگ آریل: قرمز کم رنگ – صورتی
   مزه آریل: شیرین
   سختی هسته: سخت

   • تاریخ ایجاد: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۲
   • نویسنده : انارصاحبی