پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

راندمان تولید انار کشور

  • دلایل کمی راندمان عملکرد در ایران :
   ۱) کمبود آب و سیستم های غلط آبیاری ۲) استفاده از ارقام محلی کم بازده در برخی از ارقام ۳) کاشت در اقلیم های نامناسب
   ۴) سیستم های سنتی احداث باغ و مدیریت با غات ۵) عدم توجه به مسئله کود دهی و حاصلخیزی خاک ۶) عدم مبارزه صحیح با
   آفات و بیماری ها ۷) کمبود ماشین آلات کشاورزی و ضعف در مکانیزاسیون.

   • تاریخ ایجاد: ۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۵
   • نویسنده : انارصاحبی