پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

دکتر حسن پور انار شمال

  • دکترحسن پور افزود: ایران سالیانه با تولید بیش از یک میلیون تن انار در سطح ۹۴ هزار هکتار از باغات کشور همچنان رتبه اول تولید دنیا را در اختیار دارد.

   • تاریخ ایجاد: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۲
   • نویسنده : انارصاحبی
  • رونمایی از تمبر جشنواره انار اشرف توسط استاندار محترم مازندران جناب ربیع فلاح جلودار بازدید […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۹
   • نویسنده : انارصاحبی