پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

خرید و فروش نهال انار

  • ولید ۳۲۰ میلیون اصله نهال شناسنامه دار تا پایان برنامه ششم توسعهتهران- ایرنا- رئیس گروه نهال و بهبود ارقام معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی پیش بینی کرد، تا پایان برنامه ششم توسعه ۳۲۰ میلیون اصله نهال مثمر شناسنامه دار و اندام های تکثیری تولید می شود.

   به گزارش ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، ‘صغری خوشکام’ اصلاح باغات، کشت در اراضی شیبدار با بهره مندی آب های سبز و احداث نهالستان های مرجع متشکل از ارقام تجاری با عملکرد بالا و متحمل به شرایط اقلیمی کشور را از دیگر اهداف این معاونت در برنامه ششم توسعه عنوان کرد.
   وی درباره تولید نهال شناسنامه دار اظهار داشت: امسال نزدیک به ۴۵ میلیون اصله نهال مثمر شناسنامه دار در نهالستان ها مجوز تولید شده است.
   وی هرگونه خرید و فروش نهال مثمر بدون شناسنامه و بدون گواهی بهداشت در کشور را غیر قانونی خواند و تصریح کرد: ما موافق تولید و توزیع نهال بدون شناسنامه نیستیم.

   • تاریخ ایجاد: 16 اسفند 1395 - 13:13
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ضوابط و الزامات مهم عمومی نهالهای ریشه لخت ارقام میوه به طور کلی هر نهال […]

   • تاریخ ایجاد: 10 بهمن 1395 - 18:28
   • نویسنده : انارصاحبی