پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

خرید فروش نهال انار

  • رقم قندهار: معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی انار رقم قندهار: یکی از بهترین ارقام موجود […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۰
   • نویسنده : انارصاحبی
  • دوستان توجه داشته باشند گونه های مختلفی در انار است و برای کاشت هر منطقه را باید در نظر داشت:
   ارتفاع از سطح دریا ،طول وعرض جغرافیایی، باد غالب و تغییر ات محیطی را در نظر داشت.
   کاشت به دو صورت ریشه باز وگلدانی انجام می شود. در روش گلدانی محدودیت زمانی نداریم ولی ریشه باز نسبت به منطقه در اسفند کاشت میشود.

   • تاریخ ایجاد: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۴
   • نویسنده : انارصاحبی
  • احداث باغ در اراضی شیبدار ، خلیل شهر و گرجی محله بهشهر

   انتقال نهال از نهالستان انار صاحبی

   • تاریخ ایجاد: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۷
   • نویسنده : انارصاحبی