پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

خاصیت مورفولیکی

    • طرح شناسایی و ثبت تعدادی از ارقام انار با استفاده از خصوصیات مورفولیکی، تحت نظارت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در زیر مجموعه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر نهال و به کوشش جناب آقای دکتر محمدرضا وظیفه شناس، در قالب فایل پی دی اف آماده دانلود می باشد.

      • تاریخ ایجاد: 10 اسفند 1395 - 22:36
      • نویسنده : انارصاحبی