پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

ترک خوردگی میوه انار

  • درخت انار را می توان در بیشتر خاک ها کشت کرد. و خاک باید زهکشی […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ترکیدگی میوه در ارقام مختلف بسیار متغیر و تابع شرایط رشد پوست میوه است. در […]

   • تاریخ ایجاد: ۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۵
   • نویسنده : انارصاحبی