پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

تحقیقات علوم باغبانی انار

    • آقایان دکتر حسنی رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی و دکتر گلمحمدی رئیس پژوهشکده میوه های نیمه گرمسیری و دکتر زنیان لو رئیس پژوهشکده میوهای معتدله و سردسیری امروز سه شنبه سوم بهمن ماه نود و شش از بخشهای نهالستان و کلکسیون ۹۲۰ رقم انار شرکت تعاونی گل انار صاحبی بازدید به عمل آوردند.

      • تاریخ ایجاد: ۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۷
      • نویسنده : انارصاحبی