پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

بیماریهای نهالستان انار

  • نکات مهم در اجرای سیستم داربستی

   ۱- خطوطی که پایه ها روی آنها قرار میگیرند تا حد ممکن باید مستقیم باشند، این مساله
   علاوه بر حفظ نظم و زیبایی ظاهری باغ موجب میشود تا تمامی درختان در یک خط مستقیم
   قرار گیرند و از ضربه خوردن و شکستن آنها به وسیله تراکتور یا ادوات متصل به تراکتور در حین عملیات مکانیکی جلوگیری به عمل آید.
   ۲- به منظور ایجاد کشیدگی کافی بر روی سیم ها و جلوگیری از افتادگی و شکم دادن سیمها در اثر وزن میوه و شاخ و برگ، از انواع ابزارها و قلابها استفاده میشود.
   ۳-برخی از اشتباهاتی که می تواند منجر به فروپاشی سیستم داربستی شود عبارتند از:
   ـ استفاده از مواد با کیفیت پایین
   ـ عدم قرارگیری قیمها در عمق کافی برای اطمینان از ثبات و استحکام
   ـ عدم استفاده از لنگرها یا قیمهای کششی مناسب در ابتدا و انتهای ردیفها به منظورتحمل بار سنگین محصول
   ـ وجود قیمها یا پایه هایی که خارج از خطوط ردیفها قرار دارند و در معرض آسیب ادوات کشاورزی هستند.

   • تاریخ ایجاد: ۹ آذر ۱۳۹۵ - ۸:۱۵
   • نویسنده : انارصاحبی
  • کرم به بنام علمی Euzophera bigellaروی انار در محلهایی که به عللی از قبیل شکستگی و هرس، پوسته تنه یا شاخه درخت زخمی شود، تخمگذاری میکند و لارو از ناحیه کامبیوم و قسمت زیری پوست تنه و شاخه تغذیه کرده و در محل تغذیه یا زیر پوستکهای سایر قسمتهای تنه، شفیره میشود.

   • تاریخ ایجاد: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۶
   • نویسنده : انارصاحبی
  • بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، منگنز و روی بر عملکرد و کیفیت میوه انار در استان مازندران

   • تاریخ ایجاد: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۶
   • نویسنده : انارصاحبی
  • محلول بردو عبارتست از کات کبودی که به وسیله آهک خنثی شده باشد باید توجه […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۹
   • نویسنده : انارصاحبی