پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

بهترین نهال انار ایران

  • عملکرد درخت انار با توجه به رقم، سن درخت، نحوه ی مراقبت های زراعی (آبیاری،شخم، هرس، تغذیه، کنترل منطقی علفهای هرز و مدیریت آفات و بیماریها) متفاوت است.

   نمونه عکسهای درختان انار در شمال کشور با قدمت بیش از صد سال

   • تاریخ ایجاد: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۲
   • نویسنده : انارصاحبی
   • تاریخ ایجاد: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۷
   • نویسنده : انارصاحبی
  • نهالستان انار صاحبی در دمای زیر صفر  

   • تاریخ ایجاد: ۴ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۵
   • نویسنده : انارصاحبی
  • رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: با اجرای طرح امید، تولید انار در بخش کوهمره نودان کازرون از ۱۸تن در هکتار به ۸۳ تن افزایش یافت.

   • تاریخ ایجاد: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۳
   • نویسنده : انارصاحبی