پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

برداشت انار

  • کاشت انار از جمله محصولاتی است که در داخل و خارج همیشه مشتری دارد.
   درخت انار به انواع خاکها سازگاری نشان میدهد ولی به خاکهایی که دارای زهکشی کمی باشند حساس می باشدو آب مورد نیاز برای هر هکتار باغ بطریقه سنتی تقریباً حدود 30000 متر مکعب می‌باشد. در روش قطره ای 7000 مترمکعب در طول یک فصل رشد می‌باشد و شوری آب آبیاری نباید از 8/1 میلی موس بر سانتی متر بیشتر باشد و برودت زمستانه تا -12 الی -15 درجه سانتی گراد را تحمل می کند و بهترین فاصله کشت 2*4 متر میباشد و فرم و تربیت آنبصورت چند تنه و تک تنه تربیت داده میشود و در شمال کشور در مناطقی که رطوبت بالا میباشد بهتر است در رویپشته کاشته شود و ارقام بومی مازندران کلباد( کاب دار)- شکر- ملس- لمسری یا ترش که همان انار جنگلی می باشد.

   • تاریخ ایجاد: 7 اسفند 1398 - 13:53
   • نویسنده : انارصاحبی
  • حاشیه نمایشگاه انار اشرف ۱۳۹۸ برداشت انار در شرکت انار صاحبی ۱۳۹۸

   • تاریخ ایجاد: 19 آبان 1398 - 13:30
   • نویسنده : انارصاحبی
   • تاریخ ایجاد: 7 آبان 1396 - 22:18
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ضایعات ۳۰ درصدی میوه انار به دلیل حمل و نقل نامناسب.

   • تاریخ ایجاد: 21 مهر 1395 - 12:41
   • نویسنده : انارصاحبی
  • انار جزء میوه های غیر کلیماکتریک بشمار می آید. یعنی باید روی درخت برسد و […]

   • تاریخ ایجاد: 21 مهر 1395 - 12:38
   • نویسنده : انارصاحبی
  • روش صحیح چیدن میوه ها شامل: بلند کردن میوه با یک حرکت پیچشی جزئی نه […]

   • تاریخ ایجاد: 15 مهر 1395 - 21:28
   • نویسنده : انارصاحبی