پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

باغداری

    • میرزائیان گفت: مشکل احداث اتاق کارگری باغات و تسهیل ارائه مجوز آب، برق و گاز و همچنین مشکلات باغداران و انارکاران، احداث صنایع تبدیلی و سردخانه و ایجاد موسسه دفع آفات انار و خرید تضمینی انار از جمله مشکلات کشاورزان شهرستان بود که وزیر جهاد کشاورزی برای رفع آن ها قول مساعد داد.

      • تاریخ ایجاد: ۲۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۹
      • نویسنده : انارصاحبی