پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

باغداری گلستان

    • میرزائیان گفت: مشکل احداث اتاق کارگری باغات و تسهیل ارائه مجوز آب، برق و گاز و همچنین مشکلات باغداران و انارکاران، احداث صنایع تبدیلی و سردخانه و ایجاد موسسه دفع آفات انار و خرید تضمینی انار از جمله مشکلات کشاورزان شهرستان بود که وزیر جهاد کشاورزی برای رفع آن ها قول مساعد داد.

      • تاریخ ایجاد: 20 آبان 1395 - 17:29
      • نویسنده : انارصاحبی