پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

انار فضای باز

  • بازدید جناب مهندس غلامی و خانم مهندس خدایی از روند کاری نهالستان شرکت انار صاحبی .امسال نهالهای تولیدی انار صاحبی در فضای بسته (گلخانه ای) سیستم میست و فضای آزاد کشت شده است .

   نهالهای کاشته شده در فضای میست آماده انتقال به فضای انتظار و اصلی میباشند.

   • تاریخ ایجاد: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۸
   • نویسنده : انارصاحبی