پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

انار شمال کشور

  • برای کنترل بیماری قارچی پوسیدگی میوه انار به باغداران توصیه می شود: بعد از بارندگی […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۱
   • نویسنده : انارصاحبی
  • زمان تشکیل گل در درخت انار بستگی به دما و ارتفاع منطقه و ارقام انار […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۱
   • نویسنده : انارصاحبی
  • درخت انار برای تولید میوه نیاز به زمان و شرایط مناسب دارد سال های اول […]

   • تاریخ ایجاد: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۷
   • نویسنده : انارصاحبی
  • رقم قندهار: معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی انار رقم قندهار: یکی از بهترین ارقام موجود […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۰
   • نویسنده : انارصاحبی
  • عملکرد درخت انار با توجه به رقم، سن درخت، نحوه ی مراقبت های زراعی (آبیاری،شخم، هرس، تغذیه، کنترل منطقی علفهای هرز و مدیریت آفات و بیماریها) متفاوت است.

   نمونه عکسهای درختان انار در شمال کشور با قدمت بیش از صد سال

   • تاریخ ایجاد: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۲
   • نویسنده : انارصاحبی
  • تکامل رشد میوه انار در یک سال.. از گل انار تا میوه

   • تاریخ ایجاد: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۰
   • نویسنده : انارصاحبی