پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

انار در سرما

  • گر اناری می خری خندان بخر / تا دهد خنده ز دانهٔ او خبر/نار خندان باغ را خندان کند/صحبت مردانت از مردان کند/

   شاعر: جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا، مولوی و رومی/

   سراینده :دکتر عابدی

   • تاریخ ایجاد: 30 آذر 1395 - 13:58
   • نویسنده : انارصاحبی