پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

انار در جزین

    • این مسوول با اشاره به اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص حمایت از تولید انار اظهار کرد: ۱۶ هزار نهال انار شامل ارقام یوسف خانی، ملس ساوه و درجزین خریداری و بین باغداران در یک سال اخیر توزیع‌شده است.

      • تاریخ ایجاد: 10 آبان 1395 - 18:00
      • نویسنده : انارصاحبی