پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

انارصاحبی ایران

   • تاریخ ایجاد: 4 فروردین 1400 - 14:34
   • نویسنده : انارصاحبی
  • رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: با اجرای طرح امید، تولید انار در بخش کوهمره نودان کازرون از ۱۸تن در هکتار به ۸۳ تن افزایش یافت.

   • تاریخ ایجاد: 17 آبان 1395 - 19:33
   • نویسنده : انارصاحبی