پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

انارستان یزد

    • مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، وجود باغات در هم، کوچک و غیر تجاری، کمبود آب به خاطر خشکسالی، غیر اقتصادی بودن باغات، نبود صنایع تبدیلی مرتبط به انار و … را عمده مشکل باغداران انار در استان یزد عنوان کرد.

      • تاریخ ایجاد: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۷
      • نویسنده : انارصاحبی