پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

افسانه ای قدیمی چینی

  • روستائیان ” یوشی ” در استان فوجیان شرقی در چین در روشی عجیب برای داشتنن محصول کشاورزی خوب و مقابله با خشکسالی و سیل مجسمه بودا را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
   به گزارش بلاغ، بنا بر افسانه های کهن، سنگی را که روستائیان به عنوان تندیس قدیمی و خدایی محلی بودایی می شناسند قادر است از روستا و ساکنان آن در مقابل سیل و خشکسالی مراقبت کند و محصول خوب کشاورزی را برایشان به ارمغان آورد.

   • تاریخ ایجاد: 29 بهمن 1395 - 17:35
   • نویسنده : انارصاحبی