پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

افزايش ماندگاري میوه

  • محصولات باغی نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و سلامت جامعه ایفا می‌کنند. این گروه از محصولات کشاورزی به دلیل اینکه حاوی رطوبت زیادی هستند، به‌شدت فسادپذیرند.

   از سوی دیگر، این محصولات پس از برداشت نیز به فعالیت حیاتی خود ادامه می‌دهند. بنابراین در صورت عدم مراقبت صحیح از این محصولات، بخش عمده‌ای از آنها در مراحل مختلف پس از برداشت از بین می‌روند. کاهش و به حداقل رساندن چنین ضایعاتی یکی از اولویت‌های هر کشوری است. بهره‌گیری از فناوری نانو در این راستا، این امکان را برای کاهش ضایعات پس از برداشت محصولات باغی به وجود آورده است.

   • تاریخ ایجاد: 20 بهمن 1395 - 8:40
   • نویسنده : انارصاحبی