پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

از بین بردن سوسک انار

    • جهت کنترل سوسک گرده خوارگل درختان میوه، شرکت انارصاحبی با یک روش ساده و ارزان و ارگانیک توانسته این مشکل را برای شما باغداران حل نماید.

      • تاریخ ایجاد: ۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۵
      • نویسنده : انارصاحبی