پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

اخبار انار کازرون

    • رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: با اجرای طرح امید، تولید انار در بخش کوهمره نودان کازرون از ۱۸تن در هکتار به ۸۳ تن افزایش یافت.

      • تاریخ ایجاد: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۳
      • نویسنده : انارصاحبی