پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

احداث باغ انار گلستان

  • باغ انار دکتر باقری روستای قلی آباد شهرستان گرگان ناظر دکتر میرزنده دل رقم ملس […]

   • تاریخ ایجاد: 29 مهر 1397 - 23:36
   • نویسنده : انارصاحبی
  • دوستان توجه داشته باشند گونه های مختلفی در انار است و برای کاشت هر منطقه را باید در نظر داشت:
   ارتفاع از سطح دریا ،طول وعرض جغرافیایی، باد غالب و تغییر ات محیطی را در نظر داشت.
   کاشت به دو صورت ریشه باز وگلدانی انجام می شود. در روش گلدانی محدودیت زمانی نداریم ولی ریشه باز نسبت به منطقه در اسفند کاشت میشود.

   • تاریخ ایجاد: 25 مهر 1396 - 23:04
   • نویسنده : انارصاحبی
  • برای پیاده کردن نقشه باغ، باید اول محل کشت اولین درخت را تعیین و بر حسب آن محل اولین ردیف درختان را توسط ریسمان مشخص ساخت. برای اینکار، در یکی گوشه‌های زمین نقطه‌ای که به اندازه نصف فاصله کشت از دو مرز همان گوشه باغ (که ممکن است دیوار و جوی آب، جاده و غیره باشد) فاصله داشته باشد با کوبیدن میخ چوبی مشخص گردد، از این نقطه توسط ریسمان، اولین درختکاری که ترجیح داده می‌شود شمالی و جنوبی باشد، روی زمین ایجاد می شود. مرحله بعد ترسیم دو خط عمود بر خط اولیه از دو انتهای آن است.

   بهترین روش کشت انار مستطیلی است و اگر برحسب نیاز در زمین هایی که آب سطحی آنها بالا هستند از روش مستطیلی با سیستم جوی پشته اجرا گردد.در سطوح بزرگ برای جلوگیری از اشتباه این کار بوسیله دوربین نقشه برداری انجام می‌شود ولی در سطوح کوچک می‌توان به شرح زیر اقدام نمود:

   • تاریخ ایجاد: 8 آذر 1395 - 8:00
   • نویسنده : انارصاحبی