پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آهک در باغداری

  • آهک یک ماده معدنی خورنده است که بیشتر به عنوان افزودنی سیمان مورد استفاده قرار […]

   • تاریخ ایجاد: 8 اردیبهشت 1398 - 16:37
   • نویسنده : انارصاحبی
  • آهک ارزانترین و ارگانیک ترین قارچ کش در باغ انار این ماده از نظر شیمیایی […]

   • تاریخ ایجاد: 27 شهریور 1395 - 23:03
   • نویسنده : انارصاحبی