پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آموزش تصویری برداشت انار

    • در این ویدئو، برداشت صحیح میوه انار آموزش داده می شود و همچنین برداشت نادرست هم نشان داده خواهد شد

      • تاریخ ایجاد: ۱۶ مهر ۱۳۹۵ - ۸:۲۷
      • نویسنده : انارصاحبی