پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آفت کرم گلوگاه انار

  • اطلاع از وجود آفت و میزان جمعیت آفت و نوع آفات موجود کنترل و پیشگیری […]

   • تاریخ ایجاد: 11 شهریور 1398 - 18:03
   • نویسنده : انارصاحبی
  • فرمون کرم گلوگاه انار برای ردیابی حضور آفت در محیط و نیز بدست آوردن بهترین […]

   • تاریخ ایجاد: 1 خرداد 1398 - 12:55
   • نویسنده : انارصاحبی
  • کشاورزان خراسان جنوبی تا ۲۶ اردیبهشت مهلت دارند برای استفاده از خدمات مبارزه بیولوژیک با […]

   • تاریخ ایجاد: 24 اردیبهشت 1398 - 21:23
   • نویسنده : انارصاحبی
  • برای جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه انار

   (پوشش دهی جهت سایه اندازی و محافظت درخت و میوه انار در برابر نور شدید آفتاب)

   برای جلوگیری از آفت کرم گلوگاه انار

   (مانع ورود پروانه کرم گلوگاه انار برای تخم ریزی در تاج میوه انار میشود)

   کاهش دوره آبیاری باغات انار به دلیل کاهش تبخیر سطحی آب

   توری شید موجود در ایران عرض های ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ متردارد و طول ۵۰ متر(بصورت رول) میباشد.

   • تاریخ ایجاد: 14 فروردین 1396 - 20:52
   • نویسنده : انارصاحبی
  • مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه انار امسال در ۱۵۰ هکتار از باغ های انار خراسان […]

   • تاریخ ایجاد: 3 دی 1395 - 16:00
   • نویسنده : انارصاحبی
  • آنغوزه ابتدا شیری رنگ است و مزه ای تند و تلخ و نیز بوی بد و متعفنی دارد که تهوع آور است؛ به همین دلیل از قدیم به نام مدفوع شیطان معروف شده است. و استشمام این بوی بد آنغوزه باعث می شود پروانه کرم گلوگاه را فراری دهد و مانع تخم ریزی این پروانه شود.
   برای تهیه عصاره آنغوزه ابتدا به مدت ۲۴ ساعت یک کیلو گرم شیره آنغوزه را در ۱۰ لیتر آب گرم خیسانده تا عصاره مورد نظر حاصل شود.

   • تاریخ ایجاد: 25 آذر 1395 - 21:55
   • نویسنده : انارصاحبی
  • اگر میزان انار در هر هکتار را ۵۰ تن و قیمت هر کیلوگرم انار مرغوب را در هنگام برداشت ۲ هزار ریال در نظر بگیریم درآمد ناخالص از هر هکتار یکصدمیلیون ریال خواهد شد که پس از کسر هزینه ها مى تواند مبلغ قابل ملاحظه اى عاید باغدار کند. حداکثر تولید در هکتار توسط باغداران نمونه در کشور ۱۱۵ تن گزارش شده است.

   نظر به اینکه کرم گلوگاه آفت مهم انار درکشور است و هر ساله اقداماتى در جهت جمع آورى انارهاى باقى مانده در سر درختان انجام مى گرفته است نظر به این که انارهاى باقیمانده از سال قبل برروى درختان مى تواند درگسترش آفت کرم گلوگاه مؤثر باشد، جمع آورى میوه هاى آلوده ضرورت دارد.
   تعیین زمان ظاهر شدن پروانه ها که سبب به وجود آمدن کرمهایى براى تخمگذارى مى شوند ضرورت دارد. از قفس هاى تورى با شرایط باغ که محتواى تعدادى میوه هاى آلوده انار است مى توان زمان پرواز پروانه ها را مشخص کرد.

   • تاریخ ایجاد: 10 آذر 1395 - 8:00
   • نویسنده : انارصاحبی