پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آفت شته قارچ انار

  • باغداران انار کار دقت کنند:
   کنترل آفت شته در باغ انار باید به موقع انجام گیرد
   آفت شته یکی از عواملی که باعث افزایش بیماریهای قارچی در باغ انار میشود .

   • تاریخ ایجاد: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰:۳۳
   • نویسنده : انارصاحبی