پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آفتاب سوختگی میوه انار

  • برای جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه انار

   (پوشش دهی جهت سایه اندازی و محافظت درخت و میوه انار در برابر نور شدید آفتاب)

   برای جلوگیری از آفت کرم گلوگاه انار

   (مانع ورود پروانه کرم گلوگاه انار برای تخم ریزی در تاج میوه انار میشود)

   کاهش دوره آبیاری باغات انار به دلیل کاهش تبخیر سطحی آب

   توری شید موجود در ایران عرض های ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ متردارد و طول ۵۰ متر(بصورت رول) میباشد.

   • تاریخ ایجاد: 14 فروردین 1396 - 20:52
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ترکیدگی میوه در ارقام مختلف بسیار متغیر و تابع شرایط رشد پوست میوه است. در […]

   • تاریخ ایجاد: 6 بهمن 1395 - 19:25
   • نویسنده : انارصاحبی