پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آفات میوه انار

  • باغداران سلام
   باغدارانی که باغات انار مجاورت مزارع برنج دارند توجه داشته باشند.فصل برداشت شالی در مزارع برنج در حال به پایان رسیدن میباشند و چون کرم ساقه خوار در شالیزارها چیزی برای خوردن پیدا نکند به باغات انار حمله کرده و از میوه تغذیه و باعث خسارت باغات انار میشود.
   باغداران میتوانند از دو روش بیولوژیکی و شیمایی مثل مزارع برنج برای کنترل اقدام نماییند.

   • تاریخ ایجاد: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۶
   • نویسنده : انارصاحبی