پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آفات درخت انار

  • اواسط اردیبهشت ماه وقتی که برگ های درختان انار کامل تشکیل شده اند پروانه های […]

   • تاریخ ایجاد: ۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۱
   • نویسنده : انارصاحبی
  • کنه قرمز پاکوتاه انار با نام علمی Tenuipalpus punicae مهمترین کنه ی خسارت زا در […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۱
   • نویسنده : انارصاحبی
  •   اگر درخت انار شما برگ های خود را از دست میدهد می تواند به […]

   • تاریخ ایجاد: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۹
   • نویسنده : انارصاحبی
  •   یک بیماری قارچی cercospopora punicae که در خاک و باقیمانده میوه های سال گذشته […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳
   • نویسنده : انارصاحبی
  • یشترین خسارت در مورد آفات زمانی رخ میدهد که آنها بیشترین تغذیه را داشته باشند.حشرات معمولا زمان پورگی و یا لاروی بیشترین تغذیه و خسارت را دارند و حشرات کامل تغذیه چندانی ندارند.در مورد این آفت نیز مهمترین مرحله خسارت زمانی است که لارو ها از برگ تغذیه میکنند و هنگام تبدیل به شفیره با تار های ابریشمی خود برگ را لوله میکنند.حشرات کامل با تخم گذاری روی بوته های گل رز باعث خسارت میشوند.

   • تاریخ ایجاد: ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۵
   • نویسنده : انارصاحبی
  • دلایل ریختن گلهای درخت انار متعدد است. در اینجا به اختصار آنها را توضیح میدهیم. گرده افشانی: برای این که به علل ریزش شکوفه های درخت پی ببرید ابتدا باید درباره روش تولید مثل آن بیتشر بدانید. درخت انار خود بارور (self fruitful) است به این معنی که گلهای روی درخت هم نر هستند هم ماده. پرندگان (مرغ مگس خوار) و حشرات گرده افشان به گسترش گرده ها از گلی به گل دیگر کمک میکنند. حتی شما نیز میتوانید به این فرایند گرده افشانی کمک کنید. برای این کار با استفاده از برس یا فرچه کوچکی گرده های یک گل را به گل دیگر منتقل کنید. گلهای نر انار هنگامی که گل ماده را بارور کردند، به صورت طبیعی میریزند در حالی که گلهای بارور ماده روی درخت می مانند تا تبدیل به میوه شوند. پس گرده افشانی یکی از علل ریزش گل انار است.

   • تاریخ ایجاد: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۷
   • نویسنده : انارصاحبی
  • انار یکی از گیاهان حساس نسبت به گونه های مختلف نماتد مولد غده یا همان .Meloidogyne spp میباشد. بافت سبک تا نیمه سبک خاکهای اکثر باغات انار نیز از عوامل تشدید کننده خسارت این نماتد میباشد. بنابر این با وجود پاتوژن قوی، گیاهان میزبان حساسی مثل انار و بافت خاک سبک باغات، شرائط برای ایجاد خسارت قابل توجه فراهم است.
   خسارت نماتدهای مولد غده ریشه در روی درختان انار بصورت توقف رشد، ضعف عمومی، زردی برگها، ریزش برگهای فوقانی، لخت و خشک شدن تدریجی سرشاخه ها و بالاخره غده ای شدن توأم با پوسیدگی عمومی ریشه، ظاهر شده و موجبات زوال و یا مرگ تدریجی درختان را فراهم میاورد.

   • تاریخ ایجاد: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۸
   • نویسنده : انارصاحبی
  • در حال حاضر شپشکهای انار از اهمیت اقتصادی برخوردار نیست و اطلاعات کافی نیز از بیولوژی آنها در اختیار نمیباشد. در اینجا تنها به معرفی چند نمونه از آن اشاره میرود.
   ۱- شپشک آرد آلود انار با نام علمی Pseudococcus citri Ri گاهی روی سرشاخه ها و تنه درختان انار، بخصوص در نواحی شمال ایران دیده میشود. حضور این آفت با ترشح عسلک و دوده در محل همراه است.

   • تاریخ ایجاد: ۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۳
   • نویسنده : انارصاحبی