پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آفات بیماریهای درخت انار

    • در زمان گلدهی درخت انار، سوسک گرده خوار به صورت دست جمعی جهت تغذیه از گرده ها به تمام گلهای درخت انار حمله ور می شوند و خوردن گرده و پرچم و کلاله گل انار باعث ریزش گلها می شود.این آفت در شمال کشور بیشتر در اراضی شیبدار و اراضی بالا دست به چشم می خورد. و باغداران در زمان گلدهی درخت انار باید مواظب خسارت این آفت باشند. و دوستان باغدار می توانند از روشهای زیر برای کنترل خسارت این آفت اقدام کنند:

      • تاریخ ایجاد: ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۵
      • نویسنده : انارصاحبی