پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آشپزی صاحبی

  • – جزو انواع خورش میباشد
   – زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا ۱۵ دقیقه
   – و زمان پخت و انتظار آن در حدود ۳۰ دقیقه میباشد .
   – آن را می توانید در وعده نهار – شام – سرو کنید .
   – همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان سحری – میل کرد .
   – توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای ۴ نفر مناسب میباشد

   • تاریخ ایجاد: 7 اسفند 1395 - 9:30
   • نویسنده : انارصاحبی