پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آبیاری نهال انار

  • نقشه باغ را ابتدا به وسیله گونیا کردن و میخ کوبی روی زمین پیاده کنید، […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴
   • نویسنده : انارصاحبی
  •   باغداران توجه داشته باشند، به دلیل گرمای زیاد در روز های اخیر و برای […]

   • تاریخ ایجاد: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۲
   • نویسنده : انارصاحبی
  • ماه های اول کشت، حساس ترین زمان برای نهال های انار است. به علت بالا […]

   • تاریخ ایجاد: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۳
   • نویسنده : انارصاحبی
  • حوضچۀ آبگیر اطراف نهال تازه کاشته شده باید طوری ساخته شود که به اندازۀ کافی آب در آن جمع شود. در عین حال این آبگیر باید به صورتی باشد که آب در اطراف ساقۀ نهال، مدت زیادی نماند زیرا راکد ماندن آب و به وجود آمدن محیط باتلاقی برای ریشۀ نهال مضر است و سبب بروز برخی بیماری ها می شود.در ابتدای احداث باغ ، باید مرتب آبیاری نهالها ادامه یابد تا نهال در مکان جدید خود به طور کامل مستقر شود و خاکِ داخل گودال نشست کند. عوامل مؤثر در مدت و میزان آبیاری هر نهال عبارت اند از:

   ۱- نیاز آبی
   ۲- سن نهال
   ۳- آب و هوای منطقه: درجۀ حرارت، رطوبت، باد.
   ۴- کیفیت آب
   ۵- کیفیت خاک
   ۶- روش آبیاری: غرقابی، بارانی، نشتی، قطره ای و….

   • تاریخ ایجاد: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۷
   • نویسنده : انارصاحبی