نهال انار پوست سیاه

بروزرسانی شده در: ۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۳

معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم پوست سیاه:

قدرت رشد درخت: قوی

میزان برگ: کم برگ

شکل میوه: بیضی

اندازه میوه: کوچک

شکل تحتانی میوه: پاشنه دار

شکل تاج میوه: گردن عادی

ضخامت پوست: ضخیم

رنگ پوست: سیاه

زمان رسیدن میوه: متوسط

آبدار بودن آریل: کم

رنگ آریل: بنفش کم رنگ

مزه آریل: شیرین

سختی هسته: سخت