نهال انار پوست سیاه
بروزرسانی شده در: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۳
 • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم پوست سیاه:

  قدرت رشد درخت: قوی

  میزان برگ: کم برگ

  شکل میوه: بیضی

  اندازه میوه: کوچک

  شکل تحتانی میوه: پاشنه دار

  شکل تاج میوه: گردن عادی

  ضخامت پوست: ضخیم

  رنگ پوست: سیاه

  زمان رسیدن میوه: متوسط

  آبدار بودن آریل: کم

  رنگ آریل: بنفش کم رنگ

  مزه آریل: شیرین

  سختی هسته: سخت

   

   

  • قدرت رشد درخت:
  • شکل نوک برگ:
  • رنگ دمبرگ در برگ کامل:
  • موقعیت گل:
  • اندازه گل:
  • شکل میوه:
  • اندازه میوه:
  • شکل تحتانی میوه:
  • شکل تاج میوه:
  • شکل پاشنه میوه:
  • ضخامت پوست:
  • چسبندگی دانه به پوست میوه و پیه:
  • حساسیت پوست میوه به ترکیدگی:
  • حساسیت میوه به آفتاب سوختگی:
  • زمان رسیدن میوه:
  • آبدار بودن حبه:
  • اندازه حبه:
  • تعداد حبه:
  • رنگ حبه:
  • اندازه دانه:
  • سختی هسته: