نهال انار ملس
بروزرسانی شده در: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۲
 • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم ملس :

  قدرت رشد درخت: قوی

  میزان برگ: زیاد

  شکل میوه: کروی

  اندازه میوه: بزرگ

  شکل تحتانی میوه: گرد

  شکل تاج میوه: گردن عادی

  ضخامت پوست: متوسط

  رنگ ‍پوست: قرمز

  زمان رسیدن میوه: متوسط

  آبدار بودن آریل: زیاد

  رنگ آریل: قرمز تیره

  مزه آریل: ملس

  سختی هسته: نرم