نهال انار رقم فرشته قرمز

بروزرسانی شده در: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۴:۰۲

نهال انار رقم فرشته قرمز – red angel
معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم  :
قدرت رشد درخت: قوی
باردهی درخت: زیاد
میزان برگ: متوسط
شکل میوه: کروی دراز
اندازه میوه: متوسط
شکل تحتانی میوه: گرد
شکل تاج میوه: گردن دراز
ضخامت پوست: نازک
رنگ پوست: قرمز
زمان رسیدن میوه:زود رس
آبدار بودن آریل: زیاد
رنگ آریل: قرمز تیره
مزه آریل: شیرین
سختی هسته: متوسط

رقمهای موجود نهال انار شرکت انار صاحبی برای عرضه

((برای اطلاعات بیشتر بر روی ارقام زیر کلیک کنید))

نهال انار، رقم قندهار

نهال انار ، رقم نرم هسته

نهال انار، رقم واندرفول

نهال انار، رقم ملس ممتاز

نهال انار، رقم یوسف خانی

نهال انار، رقم شیرین گل

نهال انار، رقم گلنار فارسی

نهال انار، رقم شیرین شکری

نهال انار، رقم پوست سیاه