نهال انار رقم ملس یوسف خانی
بروزرسانی شده در: ۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۱
 • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم ملس :

  قدرت رشد درخت: قوی

  باردهی درخت: زیاد

  میزان برگ: متوسط

  شکل میوه: کروی دراز

  اندازه میوه: بزرگ

  شکل تحتانی میوه: گرد

  شکل تاج میوه: گردن دراز

  ضخامت پوست: متوسط

  رنگ ‍پوست: قرمز

  زمان رسیدن میوه: دیر رس

  آبدار بودن آریل: زیاد

  رنگ آریل: قرمز تیره

  مزه آریل: ملس

  سختی هسته: متوسط