نهال انار رقم شیرین گل انار

بروزرسانی شده در: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۷

نهال انار رقم شیرین گل انار
معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی شیرین گل انار:
قدرت رشد درخت: قوی
باردهی درخت: زیاد
میزان برگ: متوسط
شکل میوه: کروی
اندازه میوه: متوسط
شکل تحتانی میوه: گرد
شکل تاج میوه: گردن متوسط
ضخامت پوست: متوسط
رنگ ‍پوست: قرمز
زمان رسیدن میوه: زود رس
آبدار بودن آریل: زیاد
رنگ آریل: قرمز تیره
مزه آریل: شیرین
سختی هسته: متوسط