نهال انار رقم شیرین گل انار
بروزرسانی شده در: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۷
 • نهال انار رقم شیرین گل انار
  معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی شیرین گل انار:
  قدرت رشد درخت: قوی
  باردهی درخت: زیاد
  میزان برگ: متوسط
  شکل میوه: کروی
  اندازه میوه: متوسط
  شکل تحتانی میوه: گرد
  شکل تاج میوه: گردن متوسط
  ضخامت پوست: متوسط
  رنگ ‍پوست: قرمز
  زمان رسیدن میوه: زود رس
  آبدار بودن آریل: زیاد
  رنگ آریل: قرمز تیره
  مزه آریل: شیرین
  سختی هسته: متوسط