اطلاعیه های مرتبط با:
آبیاری
  • ۱۳ تیر ۱۳۹۶

   باغداران انار کار سلام
   بخاطر گرمای بی سابقه هوا ی روزهای اخیر کشور از آبیاری باغات انار غافل نشوید و نکات زیر را در دستور کارخود قرار دهید:

   باغدارانی که باغات جدید و تازه کاشته شده دارند تعداد دفعات آبیاری را بیشتر کنند(هفته ای دو تا سه دفعه) تا نهالها از گرمای شدید آسیب نبینند .
   باغدارانی که درختان بالغ دارند در این روزهای هوای گرم آبیاری را در دستور کار خود قرار دهند تا از ریزش گل و میوه جلو گیری کنند و سعی شود در ساعات خنک روز انجام دهند.

  • ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

   پایان خرداد ماه در شمال کشور درختان انار تمام گلهای اول تبدیل شده و گلهای دوم یواش یواش شروع به تبدیل شدن می کنند و چون نگرانی ریزش گل کمتر میشود. باغداران انار کار میتوانند آبیاری درختان را از اول تیرماه شروع کنند تا نیاز آبی درختان را تامین کنند.باغدارنی که درختان جوان دارند و زمان شروع بادهی در سالهای اول میباشد(درختان سال سوم و چهارم) بدانند معمولا گلهای بارده(گلهایی که به میوه تبدیل میشوند) این درختان بیشتر در تیر ماه میباشد. پس نگران باردهی کم درختان نباشند و مثل باغداران دیگر آبدهی درختان خود را آغاز کنند.