کنترل بیماری قارچی گل و میوه انار

بروزرسانی شده در: ۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۵

باغداران انار کار برای باغهایی که بیماری های قارچی سرکوسپورا و آلترناریا در باغشان به چشم می خورد. برای کنترل بیماری از قارچ کش مانکوزب استفاده کنندو حتما میوه های آلوده و قارچی را از کف باغ و روی درخت جمع آوری و در خارج باغ با چال کردن و یا آتش زدن آن منحدم گردد.

فرمول اختلاط  برای سم پاشی :

قارچ کش مانکوزب با دز ۲ کیلو گرم در ۱۰۰۰ لیتر آب و در صورت مشاهده شته به همراه حشره کش استامی پراید نیم کیلو در هزار لیتر آب استفاده شود.

در صورت آلودگی زیاد ۱۵ روز بعد این ترکیب تکرار شود

توجه: در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات انار خودداری شود و درساعات خنک روز انجام گیرد .و باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدام به سمپاشی کنند.