بیماری قارچی روی گل انار
پیش آگاهی بیماری قارچی روی گلهای انار
بروزرسانی شده در: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۴
 • قابل توجه باغداران انار در شمال کشور.
  به دلیل رطوبت بالای ماه اردیبهشت امثال مشاهده لکه سیاه روی گل انار و برای جلوگیری از قارچی شدن میوه انار هرچه زود تر نسبت به سم پاشی با قارچ کش تیو ‌فانات‌ یا مانکوزب اقدام  نمایید تا از شیو‌ع و گسترش قارچ روی گل های انار و از دفورمه شدن میوه درحال تشکیل جلو گیری شود .
  درضمن برای ریشه کن کردن این نوع بیماری قارچی ۱۵ روز بعد تکرار شود.

  علایم بیماری قارچی انار:

  لکه های سیاه و دایره ای شکل که روی برگ و گل و میوه ظاهر می شود و هم زمان با رشد میوه این لکه ها روی پوست میوه بزرگتر می شوند.

  کنترل بیماری قارچی انار:

  -جمع آوری میوه های آلوده از روی درخت و کف باغ

  -سمپاشی با یکی از قارچ کش ها زیر با توصیه کارشناسان:

  تیوفانات متیل یا مانکوزب یک کیلو در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی روی برگ و گل و میوه درخت.

  درصورت طغیان این بیماری محلول پاشی را دو تا سه مرحله هر ۱۵ روز یکبار تکرار کنید.

  توجه:

  در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی در باغات انار خودداری گردد و در باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدامات لازم را انجام دهند.

  سعی شود محلول پاشی در ساعات خنک روز، برای اثر گذاری بهتر انجام گیرد.