پیش آگاهی بیماری قارچی باغات انار

بروزرسانی شده در: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۵۹

 

برای کنترل بیماری قارچی پوسیدگی میوه انار به باغداران توصیه می شود:

بعد از بارندگی های اخیر در شمال کشور در خاک های مرطوب وقتی که هوا رو به گرمی می رود این پاتوژنها در خاک فعالیت خود را آغاز می کنند و به وسیله باد در محیط باغ پخش می شوند و روی درخت و میوه می نشینند . پس از مدتی به درخت و میوه آسیب می رسانند.

علایم بیماری قارچی انار:

لکه های سیاه و دایره ای شکل که روی برگ و گل و میوه ظاهر می شود و هم زمان با رشد میوه این لکه ها روی پوست میوه بزرگتر می شوند.

کنترل بیماری قارچی انار:

-جمع آوری میوه های آلودهاز روی درخت و کف باغ

-سمپاشی با یکی از قارچ کش ها زیر با توصیه کارشناسان:

تیوفانات متیل یا مانکوزب یک کیلو در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی روی برگ و میوه درخت.

درصورت طغیان این بیماری محلول پاشی را دو تا سه مرحله هر ۱۵ روز یکبار تکرار کنید.

توجه:

در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی در باغات انار خودداری گردد و در باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدامات لازم را انجام دهند.

سعی شود محلول پاشی در ساعات خنک روز، برای اثر گذاری بهتر انجام گیرد.

 

مطالب مرتبط:

کنترل بیماری سرکوسپوریا و آلترنالیا در زمان تبدیل میوه در باغ انار
آفت شته یکی از عوامل قارچی انار
بیماری پوسیدگی طوقه انار
بیماری های مهم درخت انار