پیشنهاد تغذیه باغهای انار ،در هفته آخر خرداد ماه – مهندس احمد حائم

بروزرسانی شده در: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۴۲

پیشنهاد تغذیه باغهای انار ،در هفته آخر خرداد ماه – مهندس احمد حائم

۲۰کیلو سه بیست و دو کیلو آهن و دو کیلو هیومیک پودری بصورت آبکود(همراه با آب آبیاری) برای یک هکتار توصیه میشود.
محلولپاشی آمینو کلسیم یا کلسیم ،بُر هم بعد از آبیاری توصیه میگردد.

کلسیم باعث استحکام دیواره ی سلولی و در تقسیمات سلولی شرکت می کند.کلسیم با جلوگیری از فرآیند حلالیت و کاهش آن باعث کاهش میزان نرمی بافت می گردد.کلسیم با قرار گرفتن در دیواره سلولی و استحکام بخشیدن به آن و نیز کاهش تولید اتیلن در حفظ سفتی و تردی بافت میوه نقش خود را ایفا می‌کند.
لذا محلولپاشی  کلسیم مانع پیری زودرس میوه و ریزش آن میگردد.

علت ریزش گلهای ثمری و میوه های گردویی انار- مهندس احمد حائم

علائم کمبود عناصر در برگ درخت انار

کمبود فسفر در درخت انار

کمبود نیتروژن در درخت انار

کمبود بور در درخت انار

چگونه می توان درخت انار را بارور کرد