نکاتی کلیدی دکتر میرزنده دل برای باغداران قبل احداث باغ انار جدید

بروزرسانی شده در: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۴

دوستان توجه داشته باشند گونه های مختلفی در انار است و برای کاشت هر منطقه را باید در نظر داشت:

ارتفاع از سطح دریا ،طول وعرض جغرافیایی، باد غالب و تغییر ات محیطی را در نظر داشت.

کاشت به دو صورت ریشه باز وگلدانی انجام می شود. در روش گلدانی محدودیت زمانی نداریم ولی ریشه باز نسبت به منطقه در اسفند کاشت میشود. داشت تیمار های لازم را می پذیرد. انار بصورت تک پایه وچند پایه از یک ریشه پایه گذاری میشود که این قسمت خیلی مهم است. در روش چند پایه بین سه تا چهار پایه کافی است. بهترین روش برای انار آبیاری قطره‌ای است. مدار آب در انار خیلی مهم است که یکنواخت باشد ولی در طول سال ساعات را میشود کم وزیاد کرد.