مشاهده قارچ سرکوسپورا در منطقه به خاطر بالارفتن رطوبت

بروزرسانی شده در: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۲

باغداران عزیز انار کار:
بخاطر بارندگی های زیاد و بالا رفتن رطوبت مشاهده “قارچ سرکوسپورا” در منطقه
یک مرحله محلول پاشی عمومی باغات انار مخصوصا باغات جوان با یکی از قارچ کش های زیر:
تیوفانات متیل،مانکوزب،کاربندازیم،پروپیکونازول،هگزاکونازول،کاپیتان،زینب
الزامیست.