محلول پاشی پس از برداشت باغات انار با فرمول فروت ست

بروزرسانی شده در: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۹:۴۹

عملیات اجرایی پاییزه در باغات انار:

محلول پاشی قبل خزان با فرمول فروت ست

جمع آوری میوه های پوسیده روی درخت و کف باغ

لایروبی زهکش و انتقال آبهای سطحی به بیرون باغ
مدیریت کف مزرعه – کنترل علفهای هرز کف باغ

محلول پاشی پاییزه درختان انار :

هدف : تقویت اندام های باردهی گل برای افزایش میزان گرده افشانی  انار و تبدیل حداکثر گل به میوه.

ازت N بصورت اوره ۴۶%  پنج کیلوگرم

روی Zn بصورت سولفات روی ۳۴% پنج کیلوگرم

بر B بصورت اسید بوریک ۱۷% پنج کیلوگرم

در ۱۰۰۰ لیتر آب بصورت محلول پاشی

توجه: در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات انار خودداری شود.و باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدام به سمپاشی کنند.

توضیح : اخیرا” برخی از تولیدکنندگان محلولی آماده از ترکیب سه عنصر فوق بنام کود فروت ست بصورت مایع و پودری با دز های ۲ تا ۳ در هزار به بازار عرضه کرده اند که میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

محلول پاشی بعد از برداشت با فرمول فوق الذکر مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش میدهد. عناصر غذائی که همراه با محلول پاشی بعد از برداشت جذب سرشاخه ها و جوانه های گل میشوند غلظت این عناصر را در درخت بالا میبرند. هر چه میزان عناصر غذائی جوانه ها و سرشاخه ها بالاتر باشد مقاومت آنها نسبت به سرما افزایش مییابد.

عملیات محلولپاشی فروت ست برای انار – مهندس احمد حائم

 

 

 

ضرورت تغذیه و محلول پاشی درختان انار بعد از برداشت میوه با فروت ست

 

 

محلول پاشی برگی برای باروری در انار ،مرحله قبل گلدهی

 

محلول پاشی نیترات پتاسیم برای باغ انار

مصرف و جذب کود به روش محلولپاشی برگ

معایب استفاده از کود های دامی تازه و نپوسیده در باغات انار

روش مصرف ، میزان مصرف و زمان مصرف برخی از کودها که می توان محلول پاشی کرد: